Nederlandse pulsvissers vangen bot bij EU-Hof van Justitie

Geschreven door Redactie

Het blijft verboden om in EU-wateren te vissen met de elektrische pulskor. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft het beroep van Nederlandse vissers tegen het verbod verworpen. Voor Nederlandse vissers was het verbod uit 2019 rampzalig, omdat ze massaal op pulsvissen waren overgestapt en daarvoor ook de nodige investeringen hadden gedaan.

In het beroep dat minister Schouten namens Nederland tegen het verbod instelde staat dat het verbod niet was gebaseerd op de best beschikbare wetenschappelijke adviezen. Vergelijkingen met andere methoden vallen volgens Nederland in het voordeel van de pulsvisserij uit.

Het Hof zegt nu dat de Uniewetgever (Europees Parlement en Raad van de Europese Unie) niet verplicht is zijn wetgevende keuze op het gebied van technische maatregelen uitsluitend te baseren op de beschikbare wetenschappelijke en technische adviezen.

De Nederlandse pulsvissers zijn door de uitspraak uit het veld geslagen. Het beroep was voor velen van hen de laatste strohalm en ze reageren sterk afwijzend. Ze vrezen nu voor hun voortbestaan. Door het verbod zijn miljoenen aan investeringen weggegooid geld. In totaal hadden 84 schepen onder Nederlandse vlag toestemming om te mogen vissen met de pulstechniek.

De omschakeling naar andere vistechnieken, samen met de gevolgen van de brexit en het gebrek aan vraag vanwege de covid-19-maatregelen is voor veel vissers een te grote opeenstapeling van onzekerheden. Nederlandse EuroparlementariĆ«rs verklaren zich solidair met de Nederlandse vissers en zijn teleurgesteld in de uitspraak. 


Onze Ambassadeurs
Onze krant nog niet ontvangen?