Invordering gemeentelijke belastingen aangepast aan coronasituatie

Geschreven door Redactie

De gemeente Hilversum heeft nieuwe keuzes gemaakt voor de belastinginvordering.

Daarbij is gekozen voor een oplossing waarbij enerzijds de belastingaanslagen betaald worden, zodat de inkomsten van de gemeente op orde blijven, en anderzijds rekening wordt gehouden met de lastige situatie van ondernemers in de coronasituatie. De gemeente zoekt daarmee de balans bij de invordering van de belastingen.

Dit jaar zijn de omstandigheden anders dan vorig jaar, omdat er op dit moment meer steunmaatregelen zijn, zoals de TOZO, TVL en TONK, waardoor er door de gemeente andere afwegingen zijn gemaakt. Daarnaast is er een breder pakket van maatregelen om ondernemers te ondersteunen, waaronder het niet heffen van precariobelasting en de subsidieregeling corona-aanpassingen die in mei van start gaat.

Er is een opsplitsing gemaakt in jaren. Belastingaanslagen die voordat de coronapandemie uitbrak en verstuurd zijn - dus van 2019 en ouder - gaan nu het standaard invorderingsproces in. Dat betekent dat inwoners en ondernemers een aanmaning ontvangen en dat mogelijk een deurwaarder contact opneemt.

Voor de aanslagen van 2020 en 2021 geldt dat iedereen eerst een herinnering krijgt. De gemeente verzoekt inwoners en ondernemers die moeite hebben om te betalen vooral contact op te nemen met de afdeling Belastingen van de gemeente. Voor aanslagen van 2020 kan er dan een betalingsregeling afgesproken worden. Voor aanslagen van 2021 zet de gemeente ook graag in op betalingsregelingen om te voorkomen dat schulden zich op stapelen. Bovendien is het voor 2021 mogelijk om uitstel aan te vragen tot 1 oktober 2021, als het aannemelijk is dat men niet kan betalen door corona.

Voor de ondernemers met wie reeds uitstel afgesproken is voor de aanslagen 2020 geldt dat het college hen nu ook uitstel toekent voor de aanslagen 2021 tot 1 oktober 2021.

Karin Walters, wethouder Financiën: “Ondernemers aan wie in het belastingjaar 2020 uitstel van betaling is verleend omdat zij dit destijds hebben aangevraagd, krijgen verlenging van dit uitstel tot 1 oktober 2021 voor de aanslag van 2020. De ondernemers hoeven dus zelf geen moeite te doen om verlenging van het uitstel aan te vragen. Bovendien krijgen deze ondernemers automatisch uitstel van betaling voor het lopende belastingjaar 2021.”

De ondernemers die het betreft worden per email geïnformeerd over het verlengen van het lopende uitstel van betaling voor zowel belastingjaar 2020 als 2021 tot 1 oktober. Hierbij wordt tevens voorgesteld om voor de periode na 1 oktober alvast een betalingsregeling te treffen en die eventueel per oktober in te laten gaan.

Ondernemers die in 2020 nog geen uitstel hebben aangevraagd kunnen dit alleen nog voor hun aanslag van 2021 doen. Hiervoor wordt dan uitstel verleend tot 1 oktober 2021 met het verzoek om een betalingsregeling te treffen.

Voor de aanslag over het belastingjaar 2020 is het niet meer mogelijk om uitstel van betaling aan te vragen. Wel is het ook hiervoor mogelijk een betalingsregeling te treffen.


Onze Ambassadeurs