Energieagentschap: stop met nieuwe projecten voor fossiele brandstoffen

Geschreven door Redactie

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) zegt dat niet meer moet worden geinvesteerd in nieuwe projecten voor de winning van fossiele brandstoffen. Tegen het jaar 2040 worden zonne- en windenergie in die sector de belangrijkste bronnen in de wereld. Deze veranderingen gaan volgens het IEA gepaard met de komst van miljoenen nieuwe banen.

Het IEA is vooral bekend van zijn jaarlijkse analyses en vooruitzichten. Voor het eerst komt het agentschap met een rapport waarin een weg is uitgestippeld naar een energie-neutrale wereld in 2050. Het rapport is bedoeld als input voor de komende mondiale klimaattop in Glasgow.

We moeten veel meer doen aan energiebesparing. Volgens het IEA is het bemoedigend dat steeds meer landen aankondigen dat ze hun uitstoot drastisch willen terugbrengen en er in 2050 helemaal mee willen stoppen. Maar het ontbreekt nog aan voldoende kennis en begrip van de veranderingen die daarvoor nodig zijn, aldus het rapport.

Over dertig jaar ziet de energievoorziening in de wereld er compleet anders uit dan nu, voorziet het IEA. Er zijn dan twee miljard mensen meer dan nu en de economie is dan twee keer zo groot. Toch zal de wereldwijde vraag naar energie ongeveer 8 procent kleiner kunnen zijn dan nu. Bijna 90 procent van de elektriciteit komt dan uit duurzame bronnen, met name zonne- en windenergie. Die vormen samen naar schatting 70 procent. De rest komt vooral van kernenergie.


Onze Ambassadeurs