Hoe ongezond zijn windmolens?

Geschreven door Redactie

Op steeds meer plekken is onrust over de impact van windmolens op de volksgezondheid. Daarom komt er een nieuw expertisecentrum voor gezondheidsproblemen die kunnen ontstaan door windturbines.

Het RIVM en de GGD's werken samen in het Expertisepunt Windenergie en Gezondheid. Recent onderzoek bevestigt dat het geluid van windmolens kan leiden tot ernstige hinder, die soms kan leiden tot gezondheidsklachten.

"Klachten die mensen zelf toeschrijven aan windmolens moet je serieus nemen, ze hebben die klachten echt, ongeacht of de windmolen de oorzaak is", aldus Joost van der Ree van het RIVM.

Het nieuwe centrum is vooral bedoeld om de wetenschappelijke kennis over windturbines en gezondheid in de gaten te houden en om mogelijk aanvullend onderzoek te doen. De zorgen over gezondheidseffecten zijn flink toegenomen, omdat overal in het land plannen voor extra wind- en zonne-energie worden gemaakt.

Eind deze maand moeten de plannen klaar zijn. Daarmee wordt invulling gegeven aan het Klimaatakkoord voor 2030. "We vinden het belangrijk om goed de vinger aan de pols te houden. We weten dat er op veel plekken nog veel meer windmolens komen", aldus Van der Ree.
Onze Ambassadeurs