Wie komt in aanmerking voor een van de 32 nieuwe woningen in Blaricummermeent?

Geschreven door Redactie

Het Blaricums college van burgemeesters en wethouders heeft de toewijzingscriteria vastgesteld voor 32 nieuwe sociale huurwoningen in de Blaricummermeent. Voor dit project worden acht woningen met voorrang aangeboden aan lokale inwoners. De toewijzing gebeurt op basis van zoekwaarde.

Gezinnen die hiervoor in aanmerking komen bestaan uit minimaal drie of vier personen, met één of twee kinderen. Ook kan een huishouden met een gezinssamenstelling van minimaal twee personen een nieuwbouwwoning in de Blaricummermeent krijgen.

Daarnaast moeten huishoudens een sociale huurwoning van een corporatie achterlaten in Blaricum en binding met de gemeente Blaricum hebben. Ook huishoudens die een woning van een corporatie in Gooi en Vechtstreek achterlaten komen in aanmerking voor een nieuwbouwwoning.

Voor de overige 24 woningen gelden minder criteria. Ze zijn bedoeld voor huishoudens met een gezinssamenstelling van minimaal drie of vier personen, met minimaal één of twee kinderen. Ook zij moeten een woning van een corporatie in Gooi en Vechtstreek achterlaten op volgorde van zoekwaarde.


Onze Ambassadeurs