150 tot 200 nieuwe woningen aan de rand van Hilversum-Zuid

Geschreven door Redactie

Aan de rand van Hilversum-Zuid, tegen de wijk Kerkelanden aan, moeten in de toekomst 150 tot 200 nieuwe woningen komen.

Een derde van deze woningen wordt sociale huur. Dat staat in de intentieovereenkomst die de gemeente Hilversum vandaag tekent met ontwikkelaar RV&O uit Soest voor de locatie Raaweg 26. Deze kavel is op dit moment eigendom van tuincentrum Puik en ligt deels op grondgebied van Hilversum en deels op grondgebied van gemeente Wijdemeren.
 
De eigenaar en de ontwikkelaar hebben een principeovereenkomst over de verkoop van de grond en vragen aan beide gemeenten om, vooruitlopend op de verkoop, medewerking te verlenen aan de transformatie van het terrein tot een woonlocatie. De gemeente Wijdemeren heeft met RV&O al een intentieovereenkomst getekend, de gemeente Hilversum doet dat vandaag.
 
Wethouder Bart Heller (Wonen): “We juichen het zeer toe dat er meer woningen bijkomen, gezien de grote vraag naar woningen op dit moment. En al helemaal voor starters en jonge gezinnen. Daarom zijn we blij dat de plannen van ontwikkelaar RV&O passen binnen onze ambities om ook te bouwen voor middeninkomens en sociale huur.”
 
In de intentieovereenkomst hebben ontwikkelaar RV&O en de gemeente Hilversum afgesproken dat het woonprogramma voor Hilversums grondgebied voldoet aan de kaders van de Hilversumse woonvisie 2040. Dat wil zeggen 33 procent sociale huurwoningen, 50 procent woningen in het middensegment en 17 procent in het hogere segment. Zo draagt het plan bij aan de ambitie om meer betaalbare woningbouw te realiseren in Hilversum. Ook is afgesproken dat er parkeeroplossingen komen buiten het zicht door ondergrondse of half verdiepte parkeergarages te bouwen. En dat er goed wordt nagedacht over de verbinding met het groene buitengebied. Dit alles uiteraard onder voorbehoud van vaststelling door de gemeenteraad.
 
De ontwikkelaar heeft een aantal jaren geleden conceptplannen gedeeld met bewoners en andere belanghebbenden in de omgeving. De input die hier is opgehaald, is zoveel mogelijk verwerkt in de eerste schetsen. Inmiddels zijn enkele jaren verstreken en is het plan op onderdelen aangepast. Daarom is afgesproken dat de dialoog met de omgeving wordt hervat. De ontwikkelaar zal hiertoe informatieavonden organiseren waar belanghebbenden worden geïnformeerd en eventuele hun vragen, wensen en bezwaren kunnen uiten. Daarna wordt de gemeenteraad gevraagd om een kader vast te stellen voor onder andere de woningbouw, parkeren en groen. Dit wordt uitgewerkt in een nieuw bestemmingsplan.

Onze Ambassadeurs