Woningen Het Achtererf stap dichterbij

Geschreven door Redactie

Al geruime tijd wordt er gewerkt aan de plannen voor een nieuw wijkje ‘Het Achtererf’ in Loosdrecht.

Binnenkort legt het college van burgemeester en wethouders het gewijzigde bestemmingsplan voor Het Achtererf voor aan de commissie Ruimte en Economie. Na advies van de commissie worden de stukken ter inzage gelegd en zijn de 36 woningen die in de nieuwe wijk moeten komen weer een stap dichterbij.
Het Achtererf bevindt zich achter de Nieuw-Loosdrechtsedijk 73-87. Momenteel is dit een weiland met enkele vervallen stallen. Het nieuwe wijkje krijgt een divers woningaanbod met twaalf sociale appartementen, zes appartementen in het midden dure segment, rijtjeshuizen, twee-onder-een-kappers en vrijstaande woningen. Wethouder Jan-Jaap de Kloet: “Ik ben blij dat we deze belangrijke volgende stap in dit project kunnen zetten. De woningnood in Wijdemeren blijft onverminderd hoog. Met deze 36 woningen kunnen we verschillende doelgroepen een mooie plek in Wijdemeren bieden.”

De toegang tot Het Achtererf gaat, op verzoek van directe omwonenden, via de Tjalk lopen. De omliggende wijk krijgt op die manier weinig extra verkeersbewegingen. Voor fietsers en voetgangers komen er meerdere verbindingen naar het dorp, om zo het langzame verkeer te stimuleren. In het midden van de wijk komt een kleine parkachtige zone.
De wens van omwonenden om het kleine appartementencomplex dat voor Het Achtererf gepland stond te verlagen van vier lagen naar twee lagen met een kap is doorgevoerd in de plannen die binnenkort ter inzage worden gelegd.

De aanvraag voor wijziging van het bestemmingsplan wordt op 10 november besproken in de commissie Ruimte en Economie en wordt hierna ter inzage gelegd. Vervolgens wordt het plan, inclusief de zienswijzen, ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Tegelijk met de aanvraag voor de wijziging van het bestemmingsplan wordt ook de omgevingsvergunning aangevraagd. Naar verwachting kan er halverwege 2022 begonnen worden met de bouw, zodat de eerste bewoners in 2023 in hun nieuwe huizen kunnen trekken.

Het Achtererf wordt ontwikkeld door JeeGee vastgoed. Meer informatie:
www.hetachtererf.nl.

Onze Ambassadeurs