Adviesraad Werk en Inkomen zoekt panelleden

Geschreven door Redactie

De Adviesraad Werk en Inkomen (ARWI) adviseert de gemeente over het beleid voor mensen die een minimuminkomen hebben of vanuit een uitkering op zoek zijn naar werk.

De ARWI onderzoekt regelmatig via een klankbordgroep hoe de doelgroep over bepaalde onderwerpen denkt. In de klankbordgroep zitten inwoners die een laag inkomen hebben of zich bij deze groep betrokken voelen. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter de ARWI de gemeente kan adviseren. Daarom zoekt de ARWI nog meer deelnemers voor de klankbordgroep.

Activiteiten ARWI

  • De ARWI vraagt deelnemers aan de klankbordgroep regelmatig om hun mening over een bepaald onderwerp te geven
  • De gemeente vraagt de ARWI om mee te denken over bepaalde onderwerpen, zoals inburgering
  • De ARWI brengt onderwerpen onder de aandacht van de gemeente, zoals de stijgende energieprijzen
  • De ARWI werkt aan een advies over de slechte inkomenssituatie van veel 55-plussers


Onze Ambassadeurs