Ongevaccineerden mensen voelen zich slechter

Geschreven door Redactie

Nu het aantal coronagevallen sterkt stijgt geeft 40 procent van de ongevaccineerden aan dat het slechter met ze gaat.

Dat percentage ligt aanzienlijk hoger dan bij gevaccineerden waarvan 24 procent zegt zich de afgelopen maand mentaal minder goed te voelen. Ook voelen antivaxers zich eenzamer door coronamaatregelen en discussies over vaccinatie.

Na de invoering van de coronapas zegt 29 procent van de ongevaccineerden minder mensen te ontmoeten. Door ruzies of meningsverschillen over vaccinaties gaan ze bekenden uit de weg of worden ze door hen genegeerd. Volgens het actualiteitenprogramma deden 31.158 leden van het EenVandaag Opiniepanel aan het onderzoek mee, waarvan 2536 aangaven niet te zijn gevaccineerd.

Onder de niet-gevaccineerden zijn volgens EenVandaag drie groepen te onderscheiden die sterk van elkaar verschillen op persoonlijke kenmerken, hoe ze in het leven staan maar vooral in de mate waarin er nog een kans bestaat dat zij zich toch laten inenten.

De grootste groep vormen de essentiële antivaxers. Zij hebben een sterk gevoel van twijfel naar de overheid en bedrijven en zijn niet van plan zich te laten inenten. Ook zijn ze tegen iedere vorm van coronamaatregelen, stemden niet of voor Forum voor Democratie. De tweede groep is de inhoudelijk twijfelaar. Deze mensen twijfelen over de werking van het vaccin en hebben angst voor bijwerkingen. En de laatste groep bestaat uit pragmatische uitstellers. Ze zijn er nog niet aan toegekomen een prik te halen.

Onze Ambassadeurs