Diversiteitsraad al volop aan de slag in Hilversum

Geschreven door Redactie

De gemeenteraad sprak in 2018 de wens uit om gewenst en ongewenst advies te krijgen op het terrein van diversiteit.

Daarom is de Hilversumse Diversiteitsraad in het leven geroepen. Deze raad is inmiddels al enkele maanden actief en kijkt terug op een succesvolle startperiode. In Hilversum richt de diversiteitsraad zich in eerste instantie primair op de stage- en arbeidsmarkt, omdat dit de plek is waar de gemeente het verschil kan maken. Om het goede voorbeeld te geven, heeft de gemeente ook het diversiteitsbeleid binnen de eigen organisatie onder de loep genomen.

 De diversiteitsraad bestaat uit betrokken inwoners die samen de Hilversumse samenleving weerspiegelen. Deze raad geeft het college en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd advies over diversiteit en inclusie. Daarnaast geven de leden input aan het diversiteitsnetwerk – dat bestaat uit professionals die te maken hebben met diversiteit en inclusie – en toetsen zij ideeën van dit netwerk. Ook sluit de diversiteitsraad aan op landelijke diversiteitsprogramma’s en -wetgeving, waaronder het programma 'Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt' (VIA) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 Diversiteitsbeleid Hilversum aangescherpt

Annette Wolthers, wethouder Werk en Inkomen: “De diversiteitsraad is goed op stoom gekomen en daar ben ik erg blij mee. Sinds de gemeenteraad in 2018 de wens voor een dergelijke raad uitsprak, hebben we de voorbereidingen hiervoor in gang gezet. Daarnaast hebben we direct het diversiteitsbeleid voor onze eigen organisatie aangescherpt. Van de diversiteitsraad krijgen we inmiddels adviezen over ons beleid op het gebied van HR, sport, cultuur en inkoop. Sinds 2017 is Hilversum een regenbooggemeente, omdat we vinden dat iedereen in onze stad zichzelf moet kunnen zijn. Gelijke kansen op de stage- en arbeidsmarkt horen daarbij.”

 Kansen voor jongeren

Jeugdwerkeloosheid is één van de onderwerpen waar de diversiteitsraad zich de afgelopen maanden over heeft gebogen. Zo is de raad betrokken geweest bij de applicatie Hiretime, die door de regionale werktafel is goedgekeurd. Leerlingen met een migratieachtergrond kunnen door middel van video’s op een stageplek solliciteren om zo een eerlijkere kans op de stage- en arbeidsmarkt te maken. Hiretime is ook te gebruiken door jongeren tot 27 jaar die in de bijstand zitten.


Onze Ambassadeurs