Kerkenvisie opgesteld in Huizen

Geschreven door Redactie

Met dank aan een subsidie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed hebben we een Kerkenvisie kunnen laten opstellen.

Onderdeel van de Kerkenvisie is een onderzoek naar de 27 geloofsgemeenschappen en 21 gebedshuizen die de gemeente Huizen rijk is. Alle geloofsgemeenschappen waren bereid om mee te werken aan dit traject. Ze zijn allemaal in beeld gebracht (zowel de gemeenschappen als de gebouwen) in het rapport ‘Gebedshuizen in Huizen’.

Uitkomsten onderzoek

Elke gemeenschap en elk gebouw heeft zijn eigen unieke kenmerken. Er is een toenemende wens voor verbinding van geloofsgemeenschap met de lokale gemeenschap, bijvoorbeeld door de gebouwen meer open te stellen voor ander maatschappelijk gebruik en meer zichtbaar te zijn in de samenleving. Zoals op veel plekken in ons land, is ook in onze gemeente -gemiddeld genomen- sprake van enige terugloop in aantallen leden. Een trend die mogelijk door Corona wordt versneld. In een aantal gevallen zorgt dit voor onzekerheid over het toekomstige religieuze gebruik van het gebouw.

Monumentale waardes gebedshuizen

Met het onderzoek is ook gekeken naar mogelijke monumentale waardes van de gebedshuizen. Een eerste inventarisatie leert dat 5 gebouwen van cultuurhistorische waarde zijn: het Visnet, de Vituskerk, de Goede Herderkerk, de Engel en de Nieuwe Kerk. Van het Visnet is onlangs bekend geworden dat deze gebruikt gaat worden als uitvaartcentrum. Voor de Vituskerk lopen gesprekken naar de mogelijkheden voor woningbouw. Voor de Goede Herderkerk, de Engel en de Nieuwe Kerk zal in 2022 nader onderzoek worden uitgevoerd naar de monumentale waarden. 


Onze Ambassadeurs