Integrale controle gemeente Wijdemeren bedrijventerreinen en jachthaven

Geschreven door Redactie

Op verzoek van burgemeester Larson van Wijdemeren heeft op woensdag 1 juni een integrale controle plaatsgevonden bij verschillende bedrijventerreinen en een jachthaven in de gemeente Wijdemeren.

Het betrof een controle op de naleving van diverse wet- en regelgeving. Tijdens de controle zijn twee misstanden aangetroffen, op één plek was sprake van illegale bewoning en ook is stroomfraude geconstateerd door Liander. Burgemeester Crys Larson: “Deze integrale controle is zeer goed verlopen. Ik ben heel blij dat wij hebben laten zien dat we als één overheid heel efficiënt en succesvol samenwerken.”

Kwetsbare branche

Verloedering, opslag van gestolen goederen of een hennepkwekerij zijn voorbeelden van problemen waar ondernemers op bedrijventerreinen of jachthavens mee geconfronteerd kunnen worden. Dit kan ze kwetsbaar maken en een succesvolle bedrijfsvoering in de weg zitten. De gemeente Wijdemeren hecht veel waarde aan een gezond ondernemersklimaat. Het is daarom goed om als overheid zicht te hebben en eventuele misstanden aan te pakken.

Samenwerken als één overheid

Deze controle is een samenwerking tussen de gemeente Wijdemeren, de politie, de omgevingsdienst, het UWV en Liander. Het Bestuurlijk Interventie Team Gooi- en Vechtstreek i.o. heeft ondersteuning geboden bij de controle. Door gezamenlijk controles uit te voeren zien we toe op naleving van de regels en zorgen we dat kwaadwillenden geen ruimte krijgen om criminele activiteiten te ontplooien of voort te zetten.

Onze Ambassadeurs