Nationaal Programma Onderwijs zorgt voor inspirerend aanbod Hilversumse jeugd

Geschreven door Redactie

Het Nationaal Programma Onderwijs heeft in Hilversum een inspirerend aanbod gerealiseerd op het gebied van kunst, cultuur, leesplezier om de toekomstkansen van kinderen te vergroten.

Stichting Proloog, Bink Kinderopvang, Team Sportservice en de Openbare bibliotheek Hilversum werken voortvarend samen met de gemeente. Deze heeft van het Rijk 2,1 miljoen euro subsidie ontvangen om samen met scholen en peuterspeelzalen de onderwijsvertragingen, opgelopen in de coronaperiode in te halen.
 
Tijdens coronaperiode hebben ook in Hilversum kinderen achterstanden opgelopen in hun sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling. Ook zijn er door corona groeiende zorgen over de beheersing van de Nederlandse taal. Hilversum wil hier wat aan doen.

Samenwerking

De NPO-actieagenda Hilversum kwam tot stand dankzij gesprekken van de  gemeente met peuterspeelzalen, schoolbesturen, schooldirecties, de kindergemeenteraad en belangrijke maatschappelijke partners rondom kinderen en jongeren. Annette Wolthers, wethouder onderwijs, is blij met de positieve samenwerking en de inzet van de samenwerkende partijen: “De financiering is er en de plannen zijn goed. Nu is het in het belang van de Hilversumse kinderen dat wij deze goede samenwerking ook in de uitvoering voortvarend invullen.”

Kunst en cultuur positief effect

Proloog, coördinatiepunt cultuureducatie binnen Bibliotheek Hilversum, gaat samen met twintig scholen werken aan een stevig aanbod, waarmee leerlingen vaker in aanraking komen met inspirerende kunst en cultuur binnen en buiten de school. Proloog wil met de steun leerlingen meer in aanraking brengen met kunst, cultuur en erfgoed, ook als dat minder voor de hand ligt door bijvoorbeeld hun eigen cultuur of thuissituatie.

Stimuleren leesplezier door samenwerking met de bibliotheek

In Nederland is ongeveer 12% van de bevolking laaggeletterd. In Hilversum ligt dit percentage zelfs iets hoger, op 14%. “Naast leerlingen in het onderwijs is het ook belangrijk te investeren in de kinderen op de peuterspeelzalen. Hoe eerder kinderen met een verminderde taalontwikkeling geholpen worden, hoe groter de kans dat taalachterstand voorkomen kan worden”, licht Els Brons, directeur van de bibliotheek Hilversum, de keuzes toe. De succesvolle landelijke programma’s ‘BoekStart in de Kinderopvang’ en ‘De Bibliotheek op School’ vormen de basis van de samenwerking tussen de Bibliotheek, de Hilversumse peuterspeelzalen én tien Hilversumse scholen die van start gaan met steun vanuit het NPO.

Gezond zijn staat centraal

Sport en bewegen dragen fysiek en mentaal veel bij aan de ontwikkeling van kinderen. Team Sportservice en Bink gaan met vijf Hilversumse scholen aan de slag met sport en beweegprogramma’s. Het NPO geeft deze scholen de kans om programma’s in te zetten zoals Fit &Vaardig, Kleutergym, Naschools beweegaanbod, Move Mates, Motorische Remedial Teaching en The Daily Mile.

Het Nationaal Programma Onderwijs

De gemeente Hilversum heeft ruim 2,1 miljoen euro ontvangen van de rijksoverheid om in de periode 2021/2024 te werken aan het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het doel van het Nationaal Programma Onderwijs is het inhalen van onderwijsvertragingen die kinderen opliepen tijdens de coronapandemie. Op 21 december 2021 heeft het Hilversumse college van B&W een NPO-actieagenda bepaald.

Onze Ambassadeurs