Heldere boodschap tijdens top in Almere: “Natuur moet centraal staan”

Geschreven door Redactie

Rekening houden met de natuur in alles wat je doet, van woningbouw en infrastructuur tot landbouw, energie en recreatie.

Dat is de basis van natuurinclusiviteit. En dat is geen optie, maar dringende noodzaak. Anders betalen wijzelf én toekomstige generaties de rekening, economisch en qua gezondheid en welzijn. En het kán, als we het samen doen. Dat is de kern van de Agenda Natuurinclusief, die op 17 juni werd gepresenteerd.

De Floriade Expo 2022 in Almere was het stralende toneel van de vierde Nationale Natuurtop, georganiseerd door de gezamenlijke provincies (IPO), met als gastheer de provincie Flevoland. De top bracht 300 professionals bijeen vanuit overheden, bedrijven, instituten en organisaties. Samen bespraken ze wat natuurinclusiviteit precies inhoudt, wat daarvan de noodzaak is, wat ervoor nodig is en wie op welk vlak aan zet is. “Natuur kan bijdragen aan oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken”, zei gedeputeerde Harold Hofstra van de provincie Flevoland. “Natuur is niet meer alleen iets van groene mensen. Het besef van het belang van natuur dringt steeds breder door. De provincie Flevoland heeft onlangs in het kader van het Programma Flevoland Natuurinclusief een inspiratiedocument opgesteld. Dit is een eerste brede inventarisatie van mogelijke ideeën voor natuurinclusieve doorontwikkeling van de provinciale beleidsthema’s.”

Onze Ambassadeurs