Oosterringweg N715 weer in twee richtingen open

Geschreven door Redactie

Op vrijdag 29 juli is de N715 Oosterringweg weer in twee richtingen opengesteld voor doorgaand verkeer tussen de Kuinderweg en Marknesse.

Het asfalt is vervangen en er zijn enkele linksafvakken en een rotonde aangelegd. Daarnaast is de weg verbreed en zijn er extra maatregelen genomen om de veiligheid op de Oosterringweg te vergroten. Met deze openstelling is de reconstructie van de weg bijna gereed. De komende tijd voert de aannemer nog afrondende werkzaamheden uit. In het najaar volgt het aanbrengen van de beplanting in de middencirkel van de nieuwe rotonde en de bestaande rotonde bij Marknesse. De reconstructie van het fietspad wordt uitgesteld naar het voorjaar van 2023. De werkzaamheden hebben meerdere maanden in beslag genomen en zijn in januari van dit jaar gestart. Met name de laatste fase van het project, waarbij vanwege de bereikbaarheid van de aanwonenden eenrichtingsverkeer was ingesteld heeft de nodige impact op de omgeving gehad. Provincie Flevoland heeft er alles aan gedaan om de weg zo snel mogelijk weer in twee richtingen open te stellen. De werkzaamheden die sinds januari uitgevoerd zijn:

  • Aanpassingen weg: de weg is verbreed en het asfalt is vervangen. Tussen de rijstroken is een dubbele streep aangebracht, de weg heeft een ribbelstrook met glasbollen gekregen. Dit verhoogt de veiligheid op de weg: het geeft bestuurders extra ruimte om terug te sturen wanneer ze per ongeluk over de kantstreep komen.
  • Aanleg en reconstructie rotondes: op het kruispunt van de Oosterringweg met de Luttelgeesterweg is een rotonde aangelegd. Op deze rotonde is ook de Nieuwlandseweg aangesloten. Op deze manier rijdt het (vracht)verkeer van en naar het kassencomplex niet meer via het kruispunt met de Kalenbergerweg. Tussen de Nieuwlandseweg en de Oosterringweg is een nieuw stuk fietspad aangelegd zodat (brom)fietsers veilig, in twee stappen, de weg kunnen oversteken. De bestaande rotonde Marknesserweg is geheel gereconstrueerd en is in mei al in gebruik genomen.
  • Aanleg linksafvakken: op de kruispunten van de Oosterringweg met de Baarloseweg en Lindeweg én bij de nieuwe entree naar de Orchideeën Hoeve is een zogenaamd linksafvak aangelegd. Een linksafvak zorgt ervoor dat afslaand verkeer veilig kan wachten in het vak voordat ze afslaat. Dit voorkomt kop-staartbotsingen en verbetert de doorstroming op de Oosterringweg. Bij de linksafvakken zijn middengeleiders aangebracht met een fietsersoversteek zodat fietsers in twee stappen de Oosterringweg kunnen oversteken.
  • Overige aanpassingen: het kruispunt met de Blankenhammerweg is aangepast zodat het vrachtverkeer meer ruimte krijgt om de Oosterringweg op te draaien. Daarnaast is hier voor voetgangers een oversteek gemaakt naast het kruispunt. De bushaltes ter hoogte van Luttelgeest zijn opgeknapt en bij de Orchideeënhoeve zijn nieuwe bushaltes aangelegd.

Onze Ambassadeurs